1. pl
  2. en

Dwa projekty dla Akademii Medycznej we Wrocławiu

Sukces w przetargu.

Firma Frili Project Management Sp. z o.o. wygrała dwa przetargi publiczne ogłoszone przez Akademię Meczyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przedmiotem pierwszego przetargu był wybór Inwestora Zastępczego do realizacji projektu pn. „Dom Śląskiego Aptekarza ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu”, prowadzonego w celi rewitalizacji zabytkowej kamieniczki i  jej przekształcenie  na  Muzeum  Farmacji oraz Placówkę naukową  Zakładu  Nauk Humanistycznych  Wydziału Farmaceutycznego  AM. Projekt jest finasowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, Prirytet nr 6: Wykorzystywanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie nr 6.4. Turystyka kulturowa. 
Projekt realizowany jest od połowy 2010 r., a planowany termin jego zakończenia to wrzesień 2011. 

Przedmiotem drugiego przetargu był wybór Inwestora Zastępczego do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego zespołu architektury Klinik Akademii Medycznej  we Wrocławiu” Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2012 r.

Warto dodać, że jednym z warunków udziału w przetargu była udokumentowana znajomość procedur realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

 

 

maj 2010