1. pl
  2. en

Intro

 

CEL:

Chcemy być wiodącą firmą w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w branży inżynieryjno-budowlanej w Polsce.

Ugruntowana  pozycja na rynku lokalnym pozwoliła nam i zachęciła do zwiększenia zasięgu działania. Obecnie, z powodzeniem realizujemy projekty w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu. 
Ale nasza aktywność nie ogranicza się wyłącznie do sfery budownictwa. Chętnie bierzemy udział w lokalnych inicjatywach promujących region leszczyński i jego inwestycyjne atuty.   
 

 

 

MISJA:

Pomagamy osiągnąć naszemu Klientowi inwestycyjny cel, którego zrealizowanie umożliwia dalszy rozwój Jego firmy.