1. pl
 2. en

Zarządzanie projektami

„REALIZUJEMY MARZENIA INWESTYCYJNE NASZEGO KLIENTA"

Przygotowanie i realizacja inwestycji to długotrwały i skomplikowany proces wymagający szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania, inżynierii, ekonomii i prawa.

Współpraca z Frili Project Management gwarantuje:

 1. Kompleksową obsługę w trakcie procesu przygotowawczego:
  • Analiza potrzeb klienta [Client Requirements Report]
  • Znalezienie optymalnej lokalizacji,
  • Analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • Analiza techniczna nieruchomości
 2. Wybór projektanta w drodze konkursu ofert
  • Przygotowanie wytycznych projektowych na bazie CRR,
  • Nadzór nad pracami projektowymi,
  • Uzyskanie niebędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych,
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 3. Wybór wykonawcy robót budowlanych
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  • Analiza ofert,
  • Uczestnictwo w procesie negocjacji,
  • Przygotowanie umów z wykonawcami
  • Nadzór nad robotami budowlanymi,
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.